Měli byste se vyhnout dlouhým a intenzivním běhům, dokud se situace nevrátí k normálu.