Prohlášení

Nezbytné prohlášení o autorských právech:

Tento online Průvodce běžeckou abecedou je informačním produktem, a jeho vytvoření mi zabralo opravdu hodně práce, energie i času. Proto je šíření a kopírování textů či videí z tohoto Průvodce ať už jako celek nebo jejich částí, bez mého předchozího výslovného a písemného dovolení zakázáno.

Vstup na stránky online Průvodce mají pouze klienti, kteří si ho zakoupili a není možné ho poskytovat třetím osobám.

Jakékoli použití informací z Průvodce a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a jako autorka za ně nenesu žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace v Průvodci běžeckou abecedou vycházejí z mých vlastních zkušeností a praxe. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto nejsem zodpovědná za rozhodnutí ani akci založenou na těchto doporučeních.

V tomto online produktu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Prosím, vezměte na vědomí, že jsou zde doporučeny pouze ty služby, se kterými mám sama zkušenost. Nenesu však žádnou zodpovědnost za jejich kvalitu, protože se jedná o produkty a služby třetích stran.

Nutné prohlášení je u konce.

Děkuji Vám,